Pamięć o heroicznych czynach i cnotach rycerskich sławnych obrońców ojczyzny utrwalona w kazaniach funeralnych Fabiana Birkowskiego OP

Napis. Pismo poświęcone literaturze okolicznościowej i użytkowej, Tom 25 (2019) s. 37-63
Michał Kuran

 

do góry