Antropocentryzm encykliki "Laudato si'"

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 15, Numer 1 (2017) s. 5-13
Zbigniew Łepko

 

do góry