Chrześcijańska koncepcja odpowiedzialności za środowisko w świetle encykliki "Laudato si'"

Studia Ecologiae et Bioethicae, Tom 15, Numer 1 (2017) s. 69-79
Ryszard F. Sadowski

 

do góry