Innovation Culture as the Basis for Innovative Environment of the Enterprise = Innowacyjna kultura jako podstawa dla środowiska innowacyjnego przedsiębiorstwa

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Tom 19, Numer 2 (2018) s. 21-33
Sergii Illiashenko, Yuliia Shypulina, Nataliia Illiashenko

 

do góry