Does Practicing Sport Predispose to Work as a Manager? = czy uprawianie sportu predysponuje do pełnienia funkcji Kierowniczych?

Zeszyty Naukowe Wyższej Szkoły Humanitas. Zarządzanie, Tom 20, Numer 4 (2019) s. 65-76
Adam Metelski

 

do góry