Reorganizacja gdańskiego aparatu bezpieczeństwa w latach 1956-1957

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Numer 1(14) (2016) s. 63-106
Krzysztof Filip

 

do góry