Duchowni diecezji wrocławskiej Kościoła ewangelicko-augsburskiego uwikłani we współpracę z organami państwa

Aparat Represji w Polsce Ludowej 1944-1989, Numer 1(14) (2016) s. 417-438
Renata Madziara

 

do góry