założenia aksjologiczne autorskoprawnej ochrony twórczości w świetle rozwoju sztucznej inteligencji

Acta Iuris Stetinensis, Tom 18 (2017) s. 245-262
Inga Oleksiuk

 

do góry