Informacja o stowarzyszeniu KOPIPOL - organizacji zbiorowego zarządzania prawami autorskimi do utworów naukowych

Acta Iuris Stetinensis, Tom 18 (2017) s. 431-433

 

do góry