O odmiennym uregulowaniu wad oświadczeń woli zawarcia małżeństwa wobec ogólnej regulacji kodeksu cywilnego

Acta Iuris Stetinensis, Tom 27 (2019) s. 5-21
Małgorzata Balwicka-Szczyrba

 

do góry