Wpływ zmian polskiego prawa wyborczego w 2018 roku na proces przygotowania i przeprowadzania wyborów

Acta Iuris Stetinensis, Tom 27 (2019) s. 53-80
Tomasz Czapiewski, Rafał Miszczuk

 

do góry