Charakter prawny uchwał organów spółek kapitałowych a ich zaskarżalność w świetle przepisów polskiego prawa

Acta Iuris Stetinensis, Tom 27 (2019) s. 155-169
Aleksandra Sikorska-Lewandowska

 

do góry