Prawa pacjentów muzułmanów w świetle ustawodawstwa polskiego, ze szczególnym uwzględnieniem ustawy o gwarancjach wolności sumienia i wyznania

Studia z Prawa Wyznaniowego, Tom 22 (2019) s. 135-151
Katarzyna Krzysztofek-Strzała

 

do góry