Współdziałanie Kościoła Katolickiego i organów jednostek samorządu terytorialnego w sprawie ustanowienia patrona wspólnoty samorządowej

Studia z Prawa Wyznaniowego, Tom 22 (2019) s. 289-314
Michał Ożóg

 

do góry