Finansowanie związków wyznaniowych w Republice Włoskiej: zarządzanie środkami z asygnaty podatkowej (otto per mille) przedmiotem krytyki Trybunału Obrachunkowego

Studia z Prawa Wyznaniowego, Tom 22 (2019) s. 379-429
Piotr Stanisz, Marta Ordon

 

do góry