XVI Ogólnopolskie Sympozjum Prawa Wyznaniowego pt. 30-lecie ustaw wyznaniowych. Czy potrzebna jest reforma prawa wyznaniowego w Polsce?, Olsztyn – Tumiany, 6-8 maja 2019 r.

Studia z Prawa Wyznaniowego, Tom 22 (2019) s. 431-436
Krystyna Ziółkowska

 

do góry