Konferencja Naukowa pt. „Wolność sumienia i religii a bezpieczeństwo. Konceptualizacja – normatywizacja – urzeczywistnianie”, Chełm, 18-20 września 2019 r.

Studia z Prawa Wyznaniowego, Tom 22 (2019) s. 441-443
Michał Czelny

 

do góry