Status pojazdu mechanicznego jako odpadu : sprzedaż, import i naprawa po szkodzie całkowitej : uwagi wybrane

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 1-2 (2020) s. 81-96
Oskar Możdżyń

 

do góry