"Primarily, the proclamation of the Gospel" = "Przede wszystkim głoszenie Ewangelii"

Wrocławski Przegląd Teologiczny, Tom 27, Numer 2 (2019) s. 5-6
Sławomir Stasiak

 

do góry