Gospodarka finansowa gminy żydowskiej w Rzeszowie w latach 1918-1939

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 239-251
Wacław Wierzbieniec

 

do góry