Austriackie i galicyjskie wydawnictwa statystyczne jako podstawa badań nad hodowlą zwierząt gospodarskich w Galicji w okresie autonomii

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 18 (2006) s. 193-200
Robert Lipelt

 

do góry