Kasy oszczędności w Galicji na tle kas oszczędności w monarchii habsburskiej

Prace Historyczno-Archiwalne, Tom 5 (1997) s. 153-185
Zofia Witaszczyk

 

do góry