Dysfunkcje prawej półkuli mózgu a deficyty językowe i komunikacyjne

Logopedia, Tom 48, Numer 1 (2019) s. 79-90
Aneta Syta

 

do góry