Analiza akustyczna głosek [s], [z], [š] i [ž] u pracjentów Kliniki Chirurgii Szczekowo-Twarzowej UM w Lublinie operowanych z powodu wady szkieletowej klasy III wg Angle'a

Logopedia, Tom 48, Numer 1 (2019) s. 107-120
Jolanta Wojciechowicz, Małgorzata Waryszak, Grzegorz Barszczewski, Marcin Baran, Tomasz Tomaszewski

 

do góry