Techniki kształtowania czynności mówienia jako podstawa kompleksowej terapii jąkających się starszych dzieci i młodzieży = Speech Fluency Shaping Techniques as the Basis of Combined Therapy of Older Children and Adolescents Who Stutter

Logopedia, Tom 48, Numer 1 (2019) s. 203-214
Tomasz Woźniak

 

do góry