Tempo artykulacji i tempo mówienia w otępieniu alzheimerowskim

Logopedia, Tom 48, Numer 1 (2019) s. 231-250
Mirosław Michalik, Stanisław Milewski, Katarzyna Kaczorowska-Bray, Anna Solak, Małgorzata Krajewska

 

do góry