Aspekty kulturowe, kompozycyjne i percepcyjne w opracowaniach dotyczących identyfikacji charakteru krajobrazu na poziomie lokalnym

Acta Universitatis Lodziensis. Folia Geographica Socio-Oeconomica, Numer 33 (2018) s. 63-76
Agnieszka Gałecka-Drozda, Magdalena Szczepańska, Agnieszka wilkaniec, Ewa de Mezer

 

do góry