The Baltic Sea as the mediterranean of the North : The Baltic Region and Poland in the periodical "Geopolitica" (1939-1942)

Studia z Geografii Politycznej i Historycznej, Tom 8 (2019) s. 139-165
Antonio Violante

 

do góry