The Attractiveness of Selected Central European Countries for Winter Sports and Mountain Hiking = Atrakcyjność wybranych państw Europy Środkowej pod kątem uprawiania sportów zimowych i pieszej turystyki górskiej

Turyzm/Tourism, Tom 28, Numer 1 (2018) s. 35-41
Kinga Krzesiwo, Kamila Ziółkowska-Weiss, Michał Żemła

 

do góry