Prawno-podatkowe aspekty poboru przez przedsiębiorców opłaty recyklingowej

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 1 (2021) s. 1-20
Karolina Kubista, Bartosz Kubista

 

do góry