Komentarz do art. 24-25 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. - Prawo geologiczne i górnicze Dz. U. 2020, poz. 1064 ze zm.

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 1 (2021) s. 1-20
Aleksander Lipiński

 

do góry