Charakterystyka prawno-podatkowa opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi i jej opodatkowanie podatkiem od towarów i usług

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 2 (2021) s. 1-13
Bartosz Kubista

 

do góry