Ogłoszenie upadłości posiadacza odpadów a obowiązek ich usunięcia z miejsca nieprzeznaczonego do ich składowania w świetle art. 26 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 2 (2021) s. 1-8
Joanna Szymańska-Jochemczyk

 

do góry