Problematyka różnicowania stawek opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi z uwagi na rodzaj zabudowy w przypadku metody od gospodarstwa domowego

Prawne Problemy Górnictwa i Ochrony Środowiska, Numer 1 (2022) s. 1-13
Zbigniew Bukowski

 

do góry