Żydzi i kwestia żydowska w raportach kijowskich generał-gubernatorów w latach 1864-1878 = Jews and the Jewish Question in the Kiev General Governors' Reports in 1864-1878

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, Tom 76 (2021) s. 155-179
Jacek Legieć

 

do góry