Problematyka plebiscytu na Warmii, Mazurach i Powiślu w obradach Sejmu Ustawodawczego (1919-1920) = The Issues of the Plebiscite in Warmia, Mazury and Powiśle in the Deliberations of the Legislative Sejm (1919-1920)

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, Tom 76 (2021) s. 223-252
Janusz Szczepański

 

do góry