Leopold Skulski - minister spraw wewnętrznych w Rządzie Obrony Narodowej Wincentego Witosa : 24 lipca 1920 - 28 czerwca 1921 = Leopold Skulski - The Minister of the Internal Affairs in the Government of National Defense Led by Wincenty Witos : July 24, 1920 - June 28, 1921

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, Tom 76 (2021) s. 253-275
Waldemar Kozyra

 

do góry