Studenci w dobie "Solidarności" (1980-1981) : wizja reformy uniwersytetów w Polsce w świetle materiałów łódzkiego strajku studenckiego = Students in the Time of "Solidarity" (1980-1981) : Vision of University Reform in Poland in the Light of the Materials of the Lodz Students Strike

Annales Universitatis Mariae Curie-Skłodowska. Sectio F, Historia, Tom 76 (2021) s. 367-386
Krzysztof Lesiakowski

 

do góry