"Europeizacja polskich partii politycznych", Anna Pacześniak, Warszawa 2014 : [recenzja]

The Copernicus Journal of Political Studies, Numer 1 (2017) s. 79-82
Piotr Pięta , Anna Pacześniak (aut. dzieła rec.)

 

do góry