"Ptaki" Tarjei Vesaasa i "Żywot Mateusza" Witolda Leszczyńskiego : problematyka adaptacji filmowej

Kwartalnik Filmowy, Tom 23, Numer 39-40(99-100) (2002) s. 151-163, 368
Magdalena Szczucka

 

do góry