Kariera Henryka (Heinka) z Głubczyc. Przyczynek do badań nad otoczeniem księcia opawsko‑raciborskiego Mikołaja II Przemyślidy

Średniowiecze Polskie i Powszechne, Tom 4 (8) (2012) s. 113-127
Damian Halmer

 

do góry