Historja tak zwanej historji ustroju Polski : zarys

Przegląd Historyczny, Tom 28, Numer 2 (1929) s. 376-401
Józef Siemieński

 

do góry