Znikająca historia : dlaczego młodzież nie wybiera historii na egzamin maturalny?

Wiadomości Historyczne : czasopismo dla nauczycieli, Tom 55, Numer 2 (2012) s. 4-12
Jerzy Bracisiewicz, Grażyna Okła

 

do góry