Obrona pracy doktorskiej mgra Franciszka Wyciska

Czasopismo Prawno-Historyczne, Tom 21, Numer 1 (1969) s. 226-227
Roman Buksiński

 

do góry