Planowanie rozwoju społeczno-gospodarczego gminy : krytyczna analiza strategii rozwoju wybranych gmin zachodniego pasa aglomeracji warszawskiej

Rocznik Żyrardowski, Tom 9 (2011) s. 339-376
Mariola Pytlak

 

do góry