Symbolika kolektywna w Polsce i w Niemczech : (porównanie interkulturowe)

Etnolingwistyka, Tom 11 (1999) s. 69-106
Michael Fleischer , Magdalena Schmidt (tł.)

 

do góry