Projekty łódzkich budowli w archiwach berlińskich

Kwartalnik Architektury i Urbanistyki : teoria i historia, Tom 46, Numer 3 (2001) s. 231-238
Krzysztof Stefański

 

do góry