Zaliczanie darowizn między spadkobiercami darczyńcy

Acta Universitatis Nicolai Copernici. Nauki Humanistyczno-Społeczne. Prawo, Tom 14 (75) (1976) s. 127-141
Leopold Stecki

 

do góry