Rejestr wozów skarbnych od miast i miasteczek Rzeczypospolitej koronnych na wyprawę wojenną roku 1521 dostarczonych

Archiwum Komisyi Historycznej, Tom 3 (1886) s. 473-499
Cezary Biernacki

 

do góry