Michał Bobrzyński

Przegląd Humanistyczny, Tom 27, Numer 9/10 (216/217) (1983) s. 255-258
Jerzy Maternicki , Waldemar Łazuga (aut. dzieła rec.)
Title of the reviewed work:
Waldemar Łazuga ,Michał Bobrzyński : myśl historyczna a działalność polityczna ,Warszawa : Państ. Wydaw. Naukowe 1982

 

do góry